Friskrivningsklausul
Denna publikation skyddas av lagen om upphovsrätt. Den får endast laddas ned och skrivas ut för personligt (icke-kommersiellt) bruk. Volvo Penta tillåter inte att den lagras i system som medger publik åtkomst, som t. ex. en webbplats, eller att den distribueras till andra. Se alltid till att du har rätt instruktionsbok för din Volvo Penta-produkt innan du följer anvisningarna i den. Om du inte vet vad det är för produkt eller hur man identifierar en viss produkt bör du konsultera en auktoriserad VOLVO PENTA-handlare för hjälp. VOLVO PENTA TAR INTE NÅGOT ANSVAR FÖR NÅGRA PERSONSKADOR ELLER MATERIELLA SKADOR SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV ATT FEL INSTRUKTIONSBOK ANVÄNTS.
Denna publikation liksom alla andra Volvo Penta-publikationer tillhandahålls I ”BEFINTLIGT SKICK” och Volvo Penta påtar sig INGA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE DESS ALLMÄNNA LÄMPLIGHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT ÄNDAMÅL.
Vidare ställer inte Volvo Penta ut några andra garantier eller gör några som helst utfästelser i samband med användning av publikationen, dess riktighet, tillförlitlighet, tillämplighet eller aktualitet. VOLVO PENTA förbehåller sig rätten att revidera sina publikationer utan skyldighet att meddela några personer eller organisationer om dessa ändringar. Volvo Penta förbehåller sig rätten att ändra eller modifiera sina produkter utan några förpliktelser eller åtaganden beträffande produkter ute på marknaden.
Godkänn Ångra